svgDemos

By quycharity Tháng Sáu 7, 2023 In Thông tin

VĂN BẢN TƯƠNG TÁC GIỮA ĐƠN VỊ VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ LIÊN QUAN

Stt Số văn bản Nội dung văn bản; Sở/Ban/Ngành Thời điểm Vấn đề có liên quan;
1  

 1. Số: 02/TK-CV
 2. 22.10.6/CV
 3. 22.6.01/CV
 4. 126 DKKD-T6
 5. Số:0388/ĐKKD-76
 

 1. V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội. (lần 2)
 2. V/v: Xin văn bản xác nhận rằng Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện & BTXH Trăng Khuyết là một doanh nghiệp xã hội và xin xác nhận rằng bản cam kết mục tiêu xã hội số 02/2021/CK của doanh nghiệp đang thực hiện đã được cơ quan nhà nước tiếp nhận, chấp thuận, và đang còn hiệu lực.
 3. V/v: Xin văn bản xác nhận rằng Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện & BTXH Trăng Khuyết là một doanh nghiệp xã hội và xin xác nhận rằng bản cam kết mục tiêu xã hội số 02 2021 CK của doanh nghiệp đang thực hiện đã được cơ quan nhà nước tiếp nhận, chấp thuận, và đang còn hiệu lực.
 4. V/v cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Quỹ từ thiện & Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết
 5. V/v phúc đáp văn bản số 22106/CV của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện & Bảo trợ Xã hội Trăng Khuyết
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Lần 1: 10/11/2020

Thay đổi: 29/01/2021

V/v: Công bố các yếu tố
2
 1. Số: 22.111/CV
 1. V/v: Tóm tắt thông tin và giải trình về mô hình hoạt động tại các Trung tâm Quản lý và hỗ trợ người vô gia cư của Công ty TNHH MTV Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết tại TP. HCM và các kiến nghị hỗ trợ từ Sở Lao động thương binh và xã hội TP. HCM
Sở Lao động, thương binh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh V/v: Tóm tắt thông tin và giải trình về mô hình hoạt động tại các Trung tâm Quản lý và hỗ trợ người vô gia cư của DNXH Trăng Khuyết tại TP. HCM và các kiến nghị hỗ trợ từ Sở Lao động thương binh và xã hội TP. HCM
Số: 22.112/CV

1258/PC06-Đ2

V/v: Xin hướng dẫn về quy trình, thủ tục và biểu mẫu trong việc tiếp nhận và khai báo tạm trú cho người vô gia cư không có giấy tờ tùy thân vào ở tạm trong các nhà trọ cộng đồng của doanh nghiệp xã hội Công ty TNHH MTV Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết

V/v đăng ký tạm trú tại các nhà trọ cộng đồng của Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện & Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết

Công an Thành phố Hồ Chí Minh
 1. S6:02/TK-CV
 2. Số: 27.042/TK-CV
 3. Số: 23.046/TK-CV

 

 1. V/v: xin hướng dẫn thủ tục thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội
 2. V/v cơ quan quản lý nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội.
 3. V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội. (lần 2)

 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 1. Số: 23.0120/CV
 2. Số: 230309/CV
 3. Số: 3864/CCTQ1 – KTT5
 4. Số: 22821/CV
 5. 104/2022CV
 6. Số:12721/CCTQ1-TTHT
 1. V/v: Xin áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp theo thông tư 41/2022/TT-BTC
 2. V/v: Xin thay đổi chế độ Kế toán doanh nghiệp qua thông tư 41/2022/TT-BTC. (NHẮC LẠI LẦN 3)
 3. V/v thay đổi chế độ kế toán doanh nghiệp
 4. V/v: Quyết toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Quỹ Trăng Khuyết
 5. V/v: Hướng dẫn chế độ quản lý của cơ quan thuế liên đến việc tiếp nhận quan tiền tài trợ, viện trợ của doanh nghiệp xã hội).
 6. V/v thu nhập từ nhận tài trợ, viện trợ
Chi cục Thuế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Só: 27001/TK-CV V/v cơ quan quản lý nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội. Liên hiệp các hội